Từ năm 2023, phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chất lượng công tác khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được nâng lên

Chất lượng công tác khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được nâng lên

Sáng nay (22/11/2021), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự buổi công bố quyết định.
Ngày 23/10, Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật; công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng

Ngày 23/10, Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật; công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc tại hội trường nghe Chính phủ báo cáo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án này. Buổi chiều, sau khi nghe Báo cáo, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng.