Tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Theo Phương Nhi/chinhphu.vn

(Taichinh) - Từ nay đến hết 30/7/2017, ngành giao thông vận tải sẽ tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Tới đây, sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô vận chuyển hành khách, trong đó có xe khách giường nằm 2 tầng. Nguồn: internet
Tới đây, sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô vận chuyển hành khách, trong đó có xe khách giường nằm 2 tầng. Nguồn: internet

Trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; để kịp thời rà soát, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Việc thực hiện kế hoạch này còn nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị vận tải, cán bộ điều hành vận tải, cán bộ làm công tác an toàn và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2015 là “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; kiểm tra, xử lý vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo quy định.

Liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam phải tăng cường kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô vận chuyển hành khách, trong đó có xe khách giường nằm 2 tầng; chú trọng kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình khi phương tiện vào đăng kiểm; chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương tiện hết niên hạn sử dụng, xử lý theo quy định; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe vận chuyển người nội bộ.

Thời gian thực hiện tổng kiểm tra đến hết 30/7/2015.