TP. Hà Nội: Đánh giá một số chỉ tiêu năm 2012 và mục tiêu tăng trưởng năm 2013

PV

(Tài chính) Trong 5 ngày (từ ngày 3 đến ngày 7/12/2012), HĐND TP. Hà Nội tiến hành Kỳ họp thứ 6 (Khóa 14) để xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống là một trong các nội dung được HĐND triển khai tại kỳ họp này. Ảnh trên internet
Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống là một trong các nội dung được HĐND triển khai tại kỳ họp này. Ảnh trên internet

Tại kỳ họp này, TP Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; dự toán và dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2013 gắn với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 của Hà Nội.

Có 4 nội dung chuyên đề HĐND TP sẽ xem xét, quyết định gồm:

- Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ TP Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050;

- Quy hoạch xử lý chất thải rắn TP Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050;

- Sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐND TP. Hà Nội.

Ngày 5/12,  HĐND TP Hà Nội sẽ trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội và những vấn đề bức xúc của người dân sinh.

Năm 2013, chỉ tiêu tăng trưởng từ 8 – 8,5%

Tổng sản phẩm của Hà Nội quý 4 ước tăng 8,6% và cả năm 2012 đạt 8,1%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch và mức tăng cùng kỳ của các năm trước nhưng xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và cao gấp 1,55 lần so với mức tăng của cả nước.

Đạt được kết quả như vậy chủ yếu nhờ ngành dịch vụ tăng cao. Bên cạnh đó, công tác bình ổn giá cả, thị trường hàng hóa được thực hiện tốt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2012 dự báo được kiểm soát ở mức một con số.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn ước 138.893 tỷ đồng, bằng 95% dự toán mà HĐND TP. Hà Nội giao và bằng 95,8% dự toán Chính phủ giao. Đây là năm đầu tiên trong vòng 15 năm TP, Hà Nội không đạt chỉ tiêu thu ngân sách.

Về các chính sách an sinh, xã hội, TP đã quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách... Ước tính cả năm 2012, TP đã hỗ trợ 23 nghìn hộ thoát nghèo, đạt kế hoạch đề ra.

Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của TP. Tuy nhiên, các ban cũng đề nghị HĐND TP cần thảo luận, làm rõ thêm một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân của việc 10/15 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu Nghị quyết HĐND TP giao chưa đạt.

Năm 2013, TP Hà Nội đặt chỉ tiêu
tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,0 - 8,5%;
trong đó, dịch vụ 9,0 - 9,3%,
công nghiệp - xây dựng 7,7-8,2%,
nông nghiệp 1,8-2,2%;
tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 15,0-16,5%;
tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa 9,0-10,0%.

Phiên họp sáng nay, ngày 4/12, các đại biểu HĐND TP sẽ thảo luận tại hội trường để thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2013. HĐND TP đã đề nghị UBND TP bổ sung chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người; tỷ lệ thất nghiệp năm 2013; vì sao loại bỏ chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc THPT; căn cứ xây dựng chỉ tiêu số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng...