TP. Hà Nội: Giao dự toán thu – chi NSNN năm 2013

PV

(Tài chính) Những ngày cuối năm 2012, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu - chi ngân sách Thành phố (TP) năm 2013 để bước vào năm 2013, toàn TP sẽ gấp rút triển khai các biện pháp thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Anh Quý
Toàn cảnh Hội nghị giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Anh Quý

Trong Hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước TP  đã trình bày các nội dung trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước TP năm 2013; báo cáo nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác thu ngân sách năm 2013.

Về phân bổ, giao chỉ tiêu vốn đầu tư XDCB năm 2013; đối với nguồn vốn ngân phân cấp, UBND TP đề nghị các đơn vị khi thực hiện cần thống nhất theo nguyên tắc: Phân bổ chi đầu tư phát triển phải đảm bảo tập trung, không dàn trải đảm bảo theo cơ cấu lĩnh vực đã được giao kế hoạch; bố trí đủ vốn ngay từ đầu năm cho thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành theo quy định, nợ khối lượng đã thực hiện cho các dự án chuyển tiếp; bố trí cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm; dự án mới thực sự cấp bách đủ thủ tục theo quy định và nằm trong kế hoạch đầu tư 3 năm 2013-2015. Đồng thời, những dự án có quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, không đảm bảo cân đối vốn NSNN dẫn đến bố trí vốn dàn trải, thi công kéo dài gây lãng phí, tổn thất thì người ký quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo TP đánh giá năm 2012 là năm tình hình kinh tế rất khó khăn, song TP đã hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là đã kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Mặc dù thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ nhưng TP vẫn tập trung thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh, GRDP đạt 8,1%, cao hơn 1,5 lần mặt bằng chung cả nước, đạt chỉ tiêu Chính phủ giao; thu ngân sách đạt khá, giải quyết được nhiều lao động, góp phần đảm bảo an sinh; cùng với đó, công tác quy hoạch được quan tâm, đã tập trung đầu tư hạ tầng khắc phục những bức xúc tồn tại lâu dài. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương cố gắng của các ngành, các cấp đã luôn đồng hành cùng thành phố vượt khó vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Sang năm 2013 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015, UBND TP sẽ kiên trì các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tạo bước đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm tăng trưởng; tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, nông thôn; chú trọng phát triển toàn diện các sự nghiệp văn hóa – xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng và mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - công nghệ, ứng dụng sâu vào phục vụ sản xuất – kinh doanh đời sống sản xuất và có chính sách để thu hút nguồn lực tiềm năng khoa học, chất xám trên địa bàn.

Năm 2013, trong chỉ đạo điều hành, UBND TP xác định đây là “Năm kỷ cương hành chính”. Trong đó, sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đặc biệt là tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, và nhân dân. Tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế xã hội, phân cấp theo hướng rõ việc rõ người rõ địa chỉ trách nhiệm. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các cấp các ngành, địa phương của TP sẽ triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi thường xuyên; sử dụng hiệu quả đầu tư công, không xây dựng trụ sở mới, không mua ô tô, hạn chế đi nước ngoài tham quan…; Đồng thời rà soát các đối tượng thu thuế, bảo đảm tận thu, theo quy định; tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại… bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân thị trường, dịp tết Nguyên đán 2013.

Năm 2013, TP có  22 chỉ tiêu, trong đó, 4 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, 10 chỉ tiêu xã hội, 7 chỉ tiêu đô thị - môi trường và 1 chỉ tiêu tổng biên chế.

UBND TP giao khối huyện: 13 chỉ tiêu xã hội và đô thị - môi trường và 1 chỉ tiêu tổng biên chế để thực hiện (tùy theo từng huyện cụ thể nếu không có chỉ tiêu phát sinh thì không giao…

Khối quận có: 10 chỉ tiêu xã hội và đô thị - môi trường, 1 chỉ tiêu tổng biên chế quận, huyện, thị xã thực hiện.

Khối sở, ban, ngành có 4 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, 01 chỉ tiêu xã hội và 03 chỉ tiêu về môi trường…gồm: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); GRDP bình quân đầu người; Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư xã hội; Tỷ lệ thất nghiệp...