TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nguồn thu, kiểm soát chi

Theo vneconomy.vn

Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận - huyện tập trung thực hiện giải pháp về quản lý và khai thác nguồn thu; tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

TP. Hồ Chí Minh  tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất.
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất.

Về quản lý và khai thác nguồn thu, Cục Thuế TP cần tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; chống thất thu, chống chuyển giá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức đối thoại doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Hải quan TP tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan nhưng chặt chẽ về mặt thủ tục; kiên quyết chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong nội bộ để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách TP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào TP; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ chủ yếu của TP, các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh…; rà soát các quy trình, thủ tục hành chính để điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Sở Tài chính theo dõi kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phân tích số liệu thu nộp thuế; theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách nhà nước; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp về huy động vốn; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn  doanh nghiệp nhà nước; theo dõi việc thực hiện thu nộp kịp thời, đầy đủ vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục rà soát các Quyết định giao đất nhưng đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, trường hợp đơn vị sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu thì xem xét thu hồi đất để đưa ra bán đấu giá; tiếp tục rà soát các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất, các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn cũng như các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất để ký hợp đồng thuê đất, điều chỉnh hợp đồng thuê đất.

Sở Xây dựng rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tránh xuống cấp, gây lãng phí.

Sở Du lịch tập trung phát triển dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch dựa trên cơ sở phân tích các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch của TP và các điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch của TP; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào thông tin, quảng bá du lịch TP.

UBND quận - huyện có trách nhiệm tăng cường huy động, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, vốn xã hội hóa; sắp xếp các địa chỉ nhà đất hiện do các doanh nghiệp công ích của quận - huyện quản lý để đưa ra bán đấu giá.

Về tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư duy trì họp Tổ công tác đầu tư hàng tuần, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công của các dự án, kiên quyết điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm; đảm bảo công tác chi đầu tư phát triển đảm bảo kế hoạch yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận - huyện phấn đấu ít nhất đạt 95%; xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó; triển khai đấu thầu các hoạt động cung ứng dịch vụ công ích nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và huy động nguồn vốn xã hội.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng được giao thực hiện phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm kinh phí thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm việc xác định nguồn, nhu cầu và chi trả kinh phí thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng dự phòng ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...