Tập đoàn Mitsubishi:

Trao 10 suất học bổng cho sinh viên tham gia khóa học điện hạt nhân

PV.

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) phối hợp cùng Trường Đại học Điện lực đã tổ chức trao 10 suất học bổng cho các sinh viên tham gia khóa học về điện hạt nhân có kết quả xuất sắc.

Đại diện MHI trao 10 suất học bổng cho 10 sinh viên điện hạt nhân xuất sắc của Đại học Điện Lực.
Đại diện MHI trao 10 suất học bổng cho 10 sinh viên điện hạt nhân xuất sắc của Đại học Điện Lực.

Ông Jumpei Matsumoto, Giám đốc dự án điện hạt nhân Việt Nam của MHI cho biết, 10 suất học bổng này trao cho các sinh viên tham gia khóa học về điện hạt nhân có kết quả học tập xuất  sắc. 

“Đây cũng chính là nguồn nhân lực quan trọng cho  công nghiệp hạt nhân Việt Nam trong tương lai và MHI vinh dự được đóng góp cho sự chuẩn bị này”, ông Jumpei Matsumoto nói.

Tham gia khóa học này, các sinh viên được nghiên cứu kỹ thuật và kiến thức về sản xuất điện bằng năng lượng hạt nhân; trang bị kiến thức về  việc vận hành, quản lý nhà máy điện hạt nhân từ quy trình hoạt động và an toàn nhiên liệu hạt nhân.

Khóa học này đặt nền móng lâu dài cho Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khi các nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam được xây dựng và đi vào vận hành. Đặc biệt, khi Nhật Bản được lựa chọn là đối tác công nghệ, hợp tác để xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2 của Việt Nam ở tỉnh Ninh Thuận.

Theo ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện Lực, năm 2015, MHI đã trao tặng 10 suất học bổng cũng như hỗ trợ các giảng viên và sinh viên  trường Đại học Điện Lực có cơ hội sang học hỏi thực tế tại Nhật Bản. Đến tháng 10/2016, MHI tiếp tục  trao tặng thêm 10 suất học bổng tiếp theo cho các sinh viên Việt Nam thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Được biết, mỗi năm, MHI sẽ hỗ trợ tài chính cho 5 sinh viên Việt Nam được tham gia nghiên cứu và học tập tại Nhật Bản trong vòng 5 năm (chương trình bắt đầu từ năm 2016).