Hải Phòng:

Triển khai các mô hình thủy sản năm 2015 bằng nguồn kinh phí địa phương

PV.

(Tài chính) Đây là nội dung chính của Hội nghị vừa diễn ra hôm 01/4/2014 do Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng tổ chức.

Việc thực hiện các mô hình trình diễn lĩnh vực thủy sản năm 2014 do các trạm khuyến nông khuyến ngư thực hiện cơ bản đạt kết quả tốt.
Việc thực hiện các mô hình trình diễn lĩnh vực thủy sản năm 2014 do các trạm khuyến nông khuyến ngư thực hiện cơ bản đạt kết quả tốt.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng và đại diện lãnh đạo các phòng, các trạm khuyến nông và các cán bộ kỹ thuật được phân công theo dõi mô hình thủy sản năm 2015.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, việc thực hiện các mô hình trình diễn lĩnh vực thủy sản năm 2014 do các trạm khuyến nông khuyến ngư thực hiện cơ bản đạt kết quả tốt so với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặt ra, đa dạng hóa các đối tượng, loại hình nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông ngư dân thành phố; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cấp trên giao cho Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên đánh giá cao những kết quả mà các trạm đã đạt được trong các lĩnh vực mà Trung tâm được cấp trên giao nói chung và lĩnh vực thủy sản nói riêng. Bên canh đó, đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; yêu cầu trong năm 2015 các trạm khuyến nông khuyến ngư cần áp dụng tốt kỹ thuật cũng như hướng dẫn cụ thể cho chủ hộ để các mô hình đạt kết quả cao.

Tại hội nghị, những khúc mắc xung quanh vấn đề chuyên môn cũng như trình tự thực hiện mô hình, các mẫu biểu đã được đại diện các phòng chức năng giải đáp.