Tổng cục Hải quan:

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia với 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế

PV.

Ngày 28/8/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4197/TCHQ-CNTT gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, kể từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021, Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện đối với 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế. 

Cụ thể, cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

Từ ngày 01/10/2021, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 5 thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

Tổng cục Hải quan cho biết, các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước và ngày 01/9/2021 dưới dạng bản giấy hoặc không có bản điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các Thông báo/Giấy phép theo 5 thủ tục trên nếu đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.