Chỉ thị số 05/CT-BCT:

Triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19


Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 26/2/2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công Thương ban hành.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch covid-19.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 05/CT-BCT.