Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách từ đầu năm mới

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trong bối cảnh nền kinh tế được đánh giá sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tài chính các địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách từ đầu năm mới
Ngành Thuế triển khai nhiều giải pháp để tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Kết luận Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; thực hiện thu chi theo đúng kế hoạch, triệt để tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách nhà nước.

Với TP. Hồ Chí Minh, một đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao trong năm 2013 là 236.830 tỷ đồng, tăng tới 12,95% so với thực hiện năm 2012. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố cần tập trung đầu tư cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu để nuôi dưỡng nguồn thu.

Lãnh đạo Thành phố đồng thời yêu cầu các đơn vị Thuế và Hải quan cần quan tâm đầu tư để cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là áp dụng công nghệ thông tin trong quản lí và nghiệp vụ; thường xuyên thực hiện công tác đối thoại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường công khai, minh bạch các chính sách… để không những nuôi dưỡng, tạo nguồn thu mà còn tạo được môi trường minh bạch, bình đẳng đối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, về quản lí thu, sẽ triển khai khai hiệu quả công tác quản lí kê khai kế toán thuế từ khâu tiếp nhận tờ khai đến các khâu xử lí và theo dõi thu nộp ngân sách; thực hiện các biện pháp về cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lí thuế; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Trong khi đó, ngành Thuế Nghệ An dự báo công tác thu thuế sẽ gặp nhiều khó khăn do đến hết tháng 12/2012, tỉnh có 806 doanh nghiệp giải thể, đóng mã số thuế, 919 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 790 doanh nghiệp có tờ khai (bao gồm các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, thuế phát sinh) bằng không.

Lường trước khó khăn, ngay từ đầu năm 2013, Cục Thuế Nghệ An triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế của cả năm; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài của cả năm 2013 ngay trong tháng 1/2013.

Ông Nguyễn Đình Hòa, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, tỉnh Nghệ An triển khai mô hình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo hướng xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế và thực hiện cơ chế “một cửa” tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan Thuế các huyện, thị xã trong tỉnh. Tỉnh cũng triển khai đồng bộ việc kê khai thuế qua mạng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và đi lại.

Để chống thất thu thuế, lành mạnh hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nộp thuế, năm 2013 tỉnh Nghệ An sẽ tập trung nguồn nhân lực vào thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn và doanh nghiệp nhiều năm liền chưa được thanh, kiểm tra.

Cục Thuế Nghệ An đề ra mục tiêu năm 2013, 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế sẽ được thanh, kiểm tra. Năm 2013 tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì 3 đoàn liên ngành về thu hồi nợ thuế tại Cục Thuế Tỉnh và 17 đoàn liên ngành thu nợ thuế tại các huyện, thị xã trong tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng thưởng nóng cho các doanh nghiệp hoàn thành tốt chỉ tiêu nộp thuế.

Tại Thái Bình, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao là trên 2.200 tỷ đồng, ngành Thuế tỉnh triển khai nhiều biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Theo bà Dương Thị Tài, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, ngành Thuế Thái Bình xác định phải nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra chống thất thu ngân sách và quản lý nợ đọng thuế, xử lý triệt để các khoản nợ ảo..., phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao.

Trong tháng 1/2013, ngành Thuế Thái Bình tập trung đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

Đồng thời tiếp tục rà soát, phân loại các khoản nợ, đôn đốc các khoản nộp thuế phát sinh, khai thác các nguồn thu mới... phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm.

Năm 2012, việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước tại Thái Bình gặp nhiều khó khăn tuy nhiên, tỉnh Thái Bình vẫn hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước giao, với số thu trên 2.300 tỷ đồng, đạt 125% dự toán, tăng 6,9% so với năm 2011.

Năm 2013, tỉnh Long An phấn đấu thu ngân sách đạt 5.553 tỉ đồng, vượt 20% so với năm 2012. Để đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thông thoáng; đổi mới và tích cực quản lý chi ngân sách, chống dàn trải, lãng phí; tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá và kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hóa chi ngân sách, đầu tư công.

Long An cũng tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về thuế; tập trung thu hồi nợ thuế còn tồn đọng; giám sát, quản lý chặt chẽ vốn và tài sản của các doanh nghiệp nhà nước; xử lý kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai để từng bước đưa công tác quản lý thu và thuế liên quan đến đất đai vào nề nếp; đôn đốc các chủ dự án thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời…