Triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia, rượu

PV.

(Tài chính) Mới đây, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 181 /TCT-CS ngày 15/1/2013 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số mặt hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Đây là một trong những vấn đề được khá nhiều đơn vị quan tâm khi gần đến Tết nguyên đán mặt hàng rượu bia được tiêu thụ nhiều. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/4/2009, theo quy định của Luật thuế TTĐB, thuế suất đối với mặt hàng rượu và bia có thay đổi kể từ ngày 01/01/2013, cụ thể như sau:

1. Đối với rượu từ 20 độ trở lên: Từ ngày 01/01/2013 áp dụng thuế suất 50%.

2. Đối với bia: Từ ngày 01/01/2013 áp dụng thuế suất 50%.

Để việc triển khai thực hiện kịp thời đúng quy định của Luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng trên để quán triệt và thực hiện đúng quy định.