Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

PV.

(Tài chính) Chiều ngày 15/05/2013, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp và làm việc với bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp bà Victoria Kwakwa Giám đốc WB tại Việt Nam

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và các vụ chức năng của Ban  Kinh tế Trung ương; các chuyên gia kinh tế của WB tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban  Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của WB đối với Việt Nam trong thời gian qua, góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng... phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Trưởng ban  Kinh tế Trung ương nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng sự hỗ trợ và hợp tác từ WB, đồng thời đưa việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này là ưu tiên hàng đầu. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB về nguồn vốn và kỹ thuật, tư vấn chính sách để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khẳng định: Với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương có nhiều trọng trách trong đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với đất nước về lĩnh vực kinh tế - xã hội, vì vậy, Ban Kinh tế Trung ương rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với WB và mong nhận được sự ủng hộ của bà Victoria Kwakwa cũng như WB trong việc tăng cường mối quan hệ này.