Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh thạc sĩ năm 2023

Vũ Thái

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN (HUBT) tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ với chỉ tiêu 550 học viên, gồm 10 ngành với hình thức đào tạo chính quy trong 2 năm.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh 550 chỉ tiêu thạc sĩ năm 2023.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh 550 chỉ tiêu thạc sĩ năm 2023.

Chương trình đào tạo gồm các ngành: Tài chính - Ngân hàng; Quản lý kinh tế; Quản lý Công; Quản trị kinh doanh; kế toán; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Ngôn ngữ Anh; Kiến trúc. 

Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ yêu cầu đã tốt nghiệp hoặc có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ nếu cùng lĩnh vực đào tạo trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình, hoặc tín chỉ của khối kiến thức chuyên môn của ngành đào tạo.

Đối với bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi 9 môn để tuyển vào các ngành: Quản lý kinh tế; quản lý công; Quản trị kinh doanh. Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành (hoặc ngành gần) loại khá trở lên được đăng ký dự tuyển cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

Về văn bằng ngoại ngữ, người dự tuyển cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đã được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Bằng tốt nghiệp đại học của các trường đại học cấp trong thời gian không quá 2 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thí sinh phải có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong trường hợp chưa có văn bằng ngoại ngữ, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quá thời hạn thì ứng viên phải tham dự kỳ thi tuyển môn tiếng Anh đảm bảo xác định trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được HUBT tổ chức thi theo quy định.

Phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trong đó, môn thi tuyển là môn tiếng Anh đảm bảo xác định trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Trường hợp có văn bằng chứng chỉ theo thông báo tại điểm a, b, c mục 3.2 thì không phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào tại điểm a mục này.

Đối với hình thức xét tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình đạt 55 điểm; loại trung bình khá đạt 60 điểm; loại giỏi đạt 65 điểm; loại xuất sắc đạt 70 điểm. Điểm các bài báo - theo chất lượng các bài báo khoa học - tối đa 10 điểm

Điều kiện trúng tuyển: Nếu thi ngoại ngữ môn tiếng Anh đạt yêu cầu theo quy định chấm điểm trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Xét tuyển đạt từ yêu cầu tối thiểu tổng cộng 55 điểm trở lên.

Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp của điểm xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/2/2023 đến hết ngày 20/12/2023.

Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng A405, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3633.9114 hoặc 0396.969.899.