Trường hợp nào không phải đăng ký đầu tư?

Theo Chinhphu.vn

Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH IPIC chuyên về lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Khách hàng của Công ty là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, qua tìm hiểu về hình thức đầu tư vào Việt Nam, họ đã chọn hình thức mua lại toàn bộ phần vốn góp của một doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Việt Nam đã được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp. Tuy hoạt động trong khu công nghiệp nhưng doanh nghiệp Việt Nam dự định mua lại không đăng ký dự án đầu tư.

Công ty Luật TNHH IPIC hỏi: Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong khu công nghiệp có bắt buộc phải đăng ký dự án không? Nhà đầu tư nước ngoài có được mua lại toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư Việt Nam đã thành lập trong khu công nghiệp nhưng không có đăng ký dự án không? Nếu được chấp thuận việc mua lại phần vốn góp, sau khi chuyển thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có phải làm thủ tục gì để được hoạt động trong khu công nghiệp?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định Khoản 1, Điều 24 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Khoản 2, Điều 24 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Luật Đầu tư.

Theo quy định tại Điểm a, c Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư thì dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.