Từ 15/01/2019, áp dụng mức viện phí mới cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

PV.

Các mức viện phí cụ thể dành cho người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được quy định cụ thể tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

Từ 15/01/2019, áp dụng mức viện phí mới cho người không có thẻ bảo hiểm y tế.
Từ 15/01/2019, áp dụng mức viện phí mới cho người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, giá tối đa (bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) dịch vụ khám bệnh ở các cơ sở y tế của Nhà nước giảm so với Thông tư số 02/2017/TT-BYT như sau:

Thứ nhất, giá khám tối đa ở bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I giảm từ 39.000 đồng/lượt xuống còn 37.000 đồng/lượt.

Thứ hai, giá khám tối đa ở bệnh viện hạng II giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 33.000 đồng/lượt.

Thứ ba, giá khám tối đa ở bệnh viện hạng III giảm từ 31.000 đồng/lượt xuống còn 29.000 đồng/lượt.

Thứ tư, giá khám tối đa ở bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã giảm từ 29.000 đồng/lượt xuống còn 26.000 đồng/lượt.

Ngoài mức viện phí cụ thể dành cho người không có thẻ bảo hiểm y tế, Thông tư số 37/2018/TT-BYT cũng công bố mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị tại Phụ lục II; Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm tại Phụ lục III; Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV.