Từ 20/4/2011, áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn kiểm toán viên

Theo mof.gov.vn

Theo Nghị định 16/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành hôm 22/02/2011, kiểm toán viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế-Tài chính-Ngân hàng hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thay vì chỉ cần có bằng cử nhân các chuyên ngành này như tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/3/2004.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về thời gian công tác thực tế của kiểm toán viên: Kiểm toán viên phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên tính từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến năm đăng ký dự thi. Đây là điểm mới so với quy định cũ (trước đây không quy định rõ thời điểm bắt đầu để tính thâm niên công tác thực tế của kiểm toán viên).

Các tiêu chuẩn mới đối với kiểm toán viên quy định tại Nghị định 16/2011/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được áp dụng kể từ ngày 20/4/2011.