Từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

PV.

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Được biết, theo quy định hiện hành, Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng/người/tháng, không phân cụ thể theo thời gian đào tạo.

Từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013 sẽ được hưởng hỗ trợ theo các mức sau đây:

Thứ nhất, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng sẽ được mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Thứ hai, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng, được áp dụng mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg cũng nêu rõ, đối với trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tào nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 0,5 tháng; Từ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng.