Từ ngày 17/5/2021, giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi


Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu phí trong chăn nuôi tại Biểu mức thu phí sau:

Số TT

Nội dung thu phí

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

I

Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tự nông nghiệp

 

 

1

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nuôi thích nghi, nghiên cứu, khảo nghiệm, mẫu phân tích, sản xuất gia công nhằm mục đích xuất khẩu

01 sản phẩm/mục đích/lần

350.000

2

Thẩm định cấp giấy phép trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh

01 nguồn gen/lần

850.000

3

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phối giống gia súc

01 giống/lần

250.000

4

Thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo

01 giống/lần

850.000

5

Thẩm định cấp giấy chứng nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tự do tại Việt Nam

01 sản phẩm/lần

350.000

6

Công nhận dòng, giống vật nuôi mới

01 dòng, giống/lần

750.000

II

Thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế)

01 cơ sở/lần

5.700.000

2

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế)

- Thẩm định lần đầu

- Thẩm định cấp lại

01 cơ sở/lần

 


1.600.000

250.000

3

Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Cục Chăn nuôi thẩm định

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định

01 cơ sở/lần

 


4.300.000

1.500.000

4

Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn

- Thẩm định lần đầu

- Thẩm định cấp lại

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì

01 cơ sở/lần

 


2.300.000

250.000

1.500.000

5

Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận lĩnh vực chăn nuôi

- Thẩm định cấp lần đầu, sửa đổi, bổ sung

- Thẩm định cấp lại

01 cơ sở/lần

 


630.000

250.000

6

Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

- Thẩm định cấp lần đầu, sửa đổi, bổ sung

- Thẩm định cấp lại

01 cơ sở/lần

 


630.000

250.000

III

Thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

Thẩm định chỉ định, thừa nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

01 phòng/lần

5.900.000

2

Thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế)

01 phòng/lần

1.200.000

3

Thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp có đánh giá điều kiện thực tế)

01 phòng/lần

5.900.000

4

Thẩm định cấp lại quyết định chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

01 phòng/lần

250.00

 

Theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 17/5/2021) đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi nêu trên. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí này.

Miễn thu phí đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí trong chăn nuôi.

Như vậy, Thông tư số 24/2021/TT-BTC cùng với hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính là những giải pháp thiết thực nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Các biện pháp cụ thể, kịp thời này đã thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế của Bộ Tài chính.