Tương lai kỹ thuật số cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Theo Thùy Lê/baokiemtoannhanuoc.vn

Theo Phòng thí nghiệm Báo cáo tài chính của Hội đồng Báo cáo tài chính Vương quốc Anh (UK FRC), các báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ hướng tới công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: VLR
Ảnh minh họa. Nguồn: VLR

Vừa qua, UK FRC đã công bố Báo cáo nghiên cứu với tựa đề "Thực tế ảo và thực tế tăng cường trong báo cáo tài chính của công ty" và đưa ra các đánh giá về thử nghiệm kỹ thuật số trong báo cáo tài chính của DN theo 3 cấp độ thực hiện.

Cấp độ đầu tiên liên quan đến việc thêm mã QR vào tài liệu để cho phép người dùng xem video, trình chiếu hoặc đa phương tiện khác chứa nhiều thông tin hơn về một chủ đề cụ thể. Ngoài ra, mã có thể khởi chạy một tài liệu như báo cáo phát triển bền vững hoặc đưa người dùng đến phiên bản kỹ thuật số của báo cáo giấy. Cách tiếp cận này đơn giản, chi phí thấp và dễ thực hiện, với người dùng có thể truy cập nội dung bổ sung mà không cần rời khỏi báo cáo vật lý.

Cấp độ thứ hai liên quan đến việc tạo “giao diện người dùng” ảo cho báo cáo tài chính bằng cách sử dụng VR hoặc ảnh toàn cảnh 360 độ. Đây là một cách hấp dẫn hơn để khám phá các báo cáo và đặc biệt hiệu quả khi tập trung vào một chủ đề cụ thể. Tuy nhiên, khi nói đến báo cáo thường niên , cách tiếp cận này chỉ hoạt động đối với phiên bản kỹ thuật số, cần được bổ sung bằng bản PDF hoặc bản cứng.

Cấp độ thứ ba liên quan đến một môi trường báo cáo hoàn toàn ảo và người dùng vào để tương tác với hỗn hợp nội dung video, ảnh và văn bản. Thay vì thay thế báo cáo thường niên truyền thống, mục đích của báo cáo ảo là cung cấp một bản tóm tắt hấp dẫn với các liên kết trở lại báo cáo hằng năm đầy đủ.

Ngoài 3 thử nghiệp trên, UK FRC đã đề xuất thêm cấp độ thứ tư khả thi hơn, nơi VR và AR có thể được sử dụng để nâng cao hiểu biết của người dùng về báo cáo hằng năm. Công nghệ AR và VR có thể trình bày thông tin về hiệu suất dài hạn theo cách nhiều thông tin hơn so với đồ thị hoặc biểu đồ tĩnh.

"Nó có thể được sử dụng để tạo mô hình kinh doanh phát triển và thay đổi khi người dùng di chuyển qua tiến trình báo cáo hoặc đồ thị và biểu đồ 3D tạo ra cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của công ty"- Báo cáo nhấn mạnh.

Nghiên cứu của UK FRC cũng xác định một số lĩnh vực cần phát triển và cải tiến trong tương lai để sử dụng AR và VR trong Báo cáo. Theo đó, việc áp dụng AR và VR dựa trên sự kiện đã lên lịch như kết quả hằng năm hoặc tạm thời, các cuộc họp đại hội đồng thường niên hoặc các cuộc họp cổ đông. Do hậu quả của đại dịch, hội nghị truyền hình đã trở thành một cách rất phổ biến để tiến hành các cuộc họp này và điều này rất phù hợp với việc sử dụng AR và VR.

Đồng thời, báo cáo tài chính áp dụng AR và VR sẽ bao gồm cả việc kiểm tra hoạt động, mô hình kinh doanh và sản phẩm của một công ty thông qua các cuộc họp với ban quản lý và thăm trang web. AR và VR cung cấp một giải pháp thay thế cho các cuộc họp thực tế và đã được các công ty sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và hoạt động.

“Điều này làm cho VR và AR trở nên lý tưởng để truyền đạt các chủ đề cảm xúc như tính bền vững, mục đích và lịch sử của công ty" - FRC của Vương quốc Anh cho biết.

Mặc dù rất tự tin với khả năng của VR và AR, nghiên cứu của UK FRC vẫn khẳng định rằng: VR và AR cần phải vượt qua một số thách thức về quy định, chi phí và người dùng trước khi chúng trở thành cơ chế chính để báo cáo công ty.