Tuyên truyền hiệu quả về hoạt động của Hải quan Thủ đô

Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội

(Tài chính) Thời gian qua, Tạp chí Tài chính (TCTC) đã tích cực tuyên truyền kịp thời về các hoạt động nổi bật của ngành Hải quan, trong đó có Hải quan Hà Nội. Thông qua các kênh thông tin đa dạng, Tạp chí không chỉ góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, mà còn giúp đơn vị chuyển tải đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật hải quan đến với doanh nghiệp, người dân...

Tuyên truyền hiệu quả về hoạt động của Hải quan Thủ đô - Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Trường,
Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội
Những năm gần đây, với việc phát triển ấn phẩm Tài chính & Đầu tư cùng kênh thông tin điện tử trên Internet, TCTC đã không chỉ chuyển tải kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của công tác hải quan mà còn thông tin kịp thời các hoạt động, kết quả công tác của đơn vị trên báo điện tử.

Nhiều nội dung về công tác hiện đại hóa hải quan, cải cách hành chính, về giải pháp vượt qua khó khăn, nỗ lực thu ngân sách của các đơn vị trong lĩnh vực hải quan đã được ấn phẩm Tài chính & Đầu tư cùng kênh báo điện tử của Tạp chí chuyển tải thường xuyên…

Với Hải quan Hà Nội, những thành công trong công tác cải cách, hiện đại hóa, trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, những nỗ lực xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô… được TCTC tích cực tuyên truyền, góp phần nhân rộng và cổ vũ cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TCTC, thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức Hải quan Thủ đô xin cảm ơn và kính chúc Tạp chí ngày càng phát triển, ổn định và trở thành kênh thông tin tài chính phong phú, hữu ích cho xã hội nói chung và cho các đơn vị trong ngành Tài chính nói riêng, góp phần xây dựng ngành Tài chính ngày càng vững mạnh. 

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 10 - 2013