Tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 6/2023

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước vừa công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 6/2023 thống nhất áp dụng trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước vừa công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 6/2023.
Kho bạc Nhà nước vừa công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 6/2023.

Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 6/2023 là 1 USD = 23.660 đồng.

Cùng với đó, tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 5/2023 như sau:

1 EURO (Đồng tiền chung châu Âu) = 25.825 VND

1 GBP (Bảng Anh) = 29.564 VND

1 AUD (Đô la Úc) = 15.748 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 174 VND

1 HKD (Đôla Hồng Kông) = 3.017 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.396 VND…

Kho bạc Nhà nước cho biết, tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.