Tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán ngày 17/6/2015

pv.

Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Tài chính, diễn biến tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán so sánh trong 2 ngày liền kề 16/6 và 17/6/2015 như sau:

Mặt hàng

(USD - Dầu thô-chứng khoán)

Tỷ giá so sánh (trong 2 ngày liền kề)

16/06/2015

17/06/2015

- Đồng USD so với VND:

(giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1 USD = 21.673 VND

1 USD = 21.673 VND

- Đồng USD so với VND: (giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ. Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Giá mua: 1 USD = 21.770 VND

Giá bán: 1 USD = 21.830 VND

Giá mua: 1 USD = 21.770 VND

Giá bán: 1 USD = 21.830 VND

- Dầu thô Thế giới tính đến 11giờ30’:

(nguồn: Website Bloomberg.com)

+ Crude Oil (WTI) (USD/bbl)

60

60.06

+ Crude Oil (Brent) (USD/bbl)

64.22

63.72

+ TOCOM Crude Oil (JPY/kl)

49.270

49.190

- Chứng khoán: (chỉ số thay đổi theo thời gian)

+ HNX Index:

88.803 điểm, tăng 0.439điểm (tương đương 0.5%)

86.87 điểm, giảm 0.53 điểm (tương đương 0.61%)

+ VN Index:

586.32 điểm, giảm 0.16 điểm (tương đương 0.03%)

578.68 điểm, giảm 1.67 điểm (tương đương 0.29 %)