Tỷ giá USD và giá dầu thế giới ngày 7/7

BTC

Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Tài chính, diễn biến tỷ giá USD và giá dầu thế giới so sánh trong 2 ngày liền kề 6/7 và 7/7/2015 như sau:

Mặt hàng

(USD - Dầu thô)

Tỷ giá so sánh (trong 2 ngày liền kề)

06/7/2015

07/7/2015

- Đồng USD so với VND:

(giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1USD = 21.673 VND

1USD = 21.673 VND

- Đồng USD so với VND: (giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ. Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Giá mua: 1 USD = 21.770VND

Giá bán: 1 USD = 21.830 VND

Giá mua: 1 USD = 21.775 VND

Giá bán: 1 USD = 21.835 VND

- Dầu thô Thế giới tính đến 11giờ30’:

(nguồn: Website Bloomberg.com)

+ Crude Oil (WTI) (USD/bbl)

54.99

53.02

+ Crude Oil (Brent) (USD/bbl)

59.76

57.25

+ TOCOM Crude Oil (JPY/kl)

45.960

44.060