Ứng dụng hệ thống cảnh báo ANDON trong quản trị sản xuất của doanh nghiệp

Thiết kế: Gia Hân

Hệ thống cảnh bảo ANDON đem lại sự cải tiến tích cực cho dây chuyền sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Có thể nói, đây chính là một trong những phương pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất, vận hành máy móc. Hệ thống này cũng được các nhà quản lý và các chuyên gia chất lượng khuyến khích ứng dụng.

Ứng dụng hệ thống cảnh báo ANDON trong quản trị sản xuất của doanh nghiệp - Ảnh 1