Ưu đãi thuế để phát triển thủy sản

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị,… nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được. Đó là một trong những chính sách ưu đãi thuế mà Chính phủ quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Nghị định quy định các chính sách ưu đãi như chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm, chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng áp dụng Nghị định là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản; tổ chức, cá nhân (chủ tàu) đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu (thay máy mới; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị bảo quản hải sản, bốc xếp hàng hóa) phục vụ hoạt động khai thác hải sản; tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản.
 
Chính phủ quy định miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên khai thác; không thu lệ phí trước bạ đối với tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản; miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
 
Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp sau không chịu thuế giá trị gia tăng: Sản phẩm thủy sản của tổ chức, cá nhân nuôi trồng, khai thác bán ra; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp khai thác hải sản.
 
Đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên, chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp khai thác hải sản được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 
Đối với thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thu nhập từ đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.