Chính sách tín dụng góp phần thực hiện tăng trưởng xanh

Chính sách tín dụng góp phần thực hiện tăng trưởng xanh

Nguồn vốn tín dụng có ý nghĩa quan trọng đối với các dự án xanh, doanh nghiệp xanh. Trong thời gian qua, mặc dù quy mô dư nợ tín dụng xanh đ. được cải thiện đáng kể, song tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng ngân hàng c.n tương đối thấp, chỉ ở mức dưới 4,5%. Thực tiễn này đòi hỏi cần có những chính sách khơi thông vốn tín dụng xanh nhằm hỗ trợ tích cực hơn nữa các dự án xanh, dự án phát triển kinh tế bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và gia tăng khả năng chống đỡ của nền kinh tế trước các nguy cơ biến đổi khí hậu.
Thực hiện tốt chính sách tín dụng: Góp phần phục hồi và phát triển kinh tế

Thực hiện tốt chính sách tín dụng: Góp phần phục hồi và phát triển kinh tế

Một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 và phục hồi nền kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chính là tăng cường đầu tư tín dụng cho nền kinh tế. Đây không chỉ là giải pháp góp phần tiếp sức cho doanh nghiệp, mà còn được ví như “nguồn máu” phải được bơm ngay vào nền kinh tế.
Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số không vượt quá 40 triệu đồng/hộ

Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số không vượt quá 40 triệu đồng/hộ

Ngày 26/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.
Nghiên cứu về hiệu lực của chính sách tín dụng đối với sinh viên Việt nam

Nghiên cứu về hiệu lực của chính sách tín dụng đối với sinh viên Việt nam

Tín dụng sinh viên từ lâu đã được đánh giá là một trong những chính sách điểm nhấn của công cuộc phát triển bền vững, tối ưu hóa tài chính giáo dục, đặc biệt là đối với giáo dục đại học và thúc đẩy sự bình đẳng, gia tăng cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao của học sinh, sinh viên. Bài viết trình bày những khía cạnh quan trọng của chương trình tín dụng sinh viên tại Việt Nam đồng thời khảo sát tính hiệu quả và phân tích tiềm năng cũng như hạn chế, nhằm mục đích tìm ra hướng đi tối ưu nhất.
Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản Việt Nam

Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản Việt Nam

Nguồn vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam. Chính sách tín dụng sẽ quyết định nguồn vốn này vào thị trường bất động sản, tác động tới sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Bài viết phân tích chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách này trong thời gian tới.
Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ tại VietinBank – Chi nhánh Sông Công

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ tại VietinBank – Chi nhánh Sông Công

Tín dụng là hoạt động mang lại thu nhập chính của VietinBank – Chi nhánh Sông Công, tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, chất lượng tín dụng bán lẻ tại VietinBank Chi nhánh Sông Công đơn vị còn nhiều tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của VietinBank Chi nhánh Sông Công, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ của VietinBank Chi nhánh Sông Công.
Tín dụng chính sách tăng tối thiểu 10% giai đoạn 2020-2025

Tín dụng chính sách tăng tối thiểu 10% giai đoạn 2020-2025

Đó là chỉ đạo tại Văn bản số 366/TB-VPCP, ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững", diễn ra đầu tháng 10/2019.