Ưu tiên hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

PV.

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Tài chính doanh nghiệp đã được tổ chức chiều ngày 8/7/2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp luôn bám sát tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp với Lãnh đạo Bộ tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nhà nước tại doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...

Theo Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, tính đến hết ngày 30/6/2021, Cục đã tiếp nhận và xử lý hơn 6.873 văn bản gửi đến; trực tiếp xử lý, ban hành 1.183 công văn về các Đề án, cơ chế, chính sách, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, đôn đốc, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, xếp loại doanh nghiệp nhà nước, quy định về cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, 6 tháng đầu năm 2021, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 03 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng. Về tình hình thoái vốn, trong 06 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức Cục Tài chính doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị, Cục Tài chính doanh nghiệp cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính, trong đó ưu tiên về hoàn thiện cơ chế chính sách.

Thứ trưởng yêu cầu đơn vị đẩy nhanh, sớm trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án quan trọng trong năm 2021 gồm: Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước; Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025; rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13. Đồng thời, rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp để có kiến nghị sửa đổi, đảm bảo tránh chồng lấn, tránh bỏ sót, tăng cường phân cấp, rõ trách nhiệm.

Cùng với đó, Cục Tài chính doanh nghiệp cần chủ động tham mưu đề xuất, sớm có kiến nghị với Bộ, Thủ tướng Chính phủ về dự toán nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước nộp ngân sách.