Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chuẩn bị hoàn thiện cơ chế cho giao dịch T+2

Theo VnEconomy

Ngày 24/3 này, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và vụ chức năng sẽ tổ chức buổi tọa đàm với đại diện các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký để thảo luận và chuẩn bị triển khai dự thảo hướng dẫn quy định về giao dịch bán chứng khoán sau ngày giao dịch (giao dịch T+2).

Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xây dựng dự thảo hướng dẫn cụ thể để đưa ra thảo luận tại cuộc tọa đàm này. Theo dự thảo, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán đã mua từ ngày làm việc thứ hai (ngày T+2) kể từ ngày thực hiện giao dịch mua (ngày T), thay cho T+3 mà thực chất là T+4 như hiện nay.

Tuần tới Ủy ban Chứng khoán sẽ làm việc với các thành viên thị trường để hoàn thiện nội dung cơ chế cho giao dịch T+2.

Ngày 24/3 này, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và vụ chức năng sẽ tổ chức buổi tọa đàm với đại diện các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký để thảo luận và chuẩn bị triển khai dự thảo hướng dẫn quy định về giao dịch bán chứng khoán sau ngày giao dịch (giao dịch T+2).

Hiện Ủy ban Chứng khoán cũng đã xây dựng dự thảo hướng dẫn cụ thể để đưa ra thảo luận tại cuộc tọa đàm này.

Theo dự thảo, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán đã mua từ ngày làm việc thứ hai (ngày T+2) kể từ ngày thực hiện giao dịch mua (ngày T). Chứng khoán được phép bán vào ngày T+2 là các chứng khoán giao dịch có chu kỳ thanh toán là 3 ngày làm việc sau ngày giao dịch (ngày T+3); đã được các thành viên lưu ký xác nhận kết quả giao dịch với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; không thuộc diện bị lỗi giao dịch, chứng khoán cầm cố, thế chấp hay thuộc diện bị ràng buộc khác với công ty chứng khoán.

Việc bán chứng khoán theo quy định nói trên phải tuân thủ các quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán (giao dịch không được hưởng quyền; không được phép mua và bán cùng một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong một ngày giao dịch…).

Thời gian thanh toán đối với các chứng khoán giao dịch ngày T và được bán từ ngày T+2 vẫn thực hiện theo quy định hiện hành (ngày T+3). Việc thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán giao dịch ngày T và được bán từ T+2 thuộc về người mua chứng khoán giao dịch ngày T.

Dự thảo đưa ra quy định, công ty chứng khoán triển khai hoạt động bán chứng khoán ngày T+2 phải có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và chỉ được thực hiện sau khi đã báo cáo Ủy ban.

Nội dung báo cáo bao gồm: bản cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến bán chứng khoán sau ngày giao dịch; quy trình nghiệp vụ thực hiện bán chứng khoán T+2; quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro; bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự; hợp đồng mẫu để triển khai hoạt động giao dịch chứng khoán sau ngày giao dịch.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chịu trách nhiệm ban hành quy trình hướng dẫn công ty chứng khoán thực hiện việc bán chứng khoán sau ngày giao dịch và giám sát tuân thủ các hoạt động về giao dịch bán chứng khoán sau ngày giao dịch.

Thành viên lưu ký phải hoàn tất việc xác nhận kết quả giao dịch và nộp hồ sơ sửa lỗi (nếu có) với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong ngày T+1 đối với các giao dịch có chu kỳ thanh toán là ngày T+3.