Uy tín được nâng lên khi trở thành doanh nghiệp ưu tiên

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Sau một năm được công nhận là doanh nghiệp (DN) ưu tiên, Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) đã đánh giá cao chương trình này và cho rằng ngoài việc rút ngắn thời gian thông quan, uy tín của DN được nâng lên rõ rệt.

 Uy tín được nâng lên khi trở thành doanh nghiệp ưu tiên
Chi cục Hải quan Cảng sân bay Vũng Tàu làm thủ tục cho DN. Nguồn: baohaiquan.vn

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho rằng, Vietsovpetro được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận là DN ưu tiên từ 14/1/2012. Đây không chỉ là dấu ấn đánh dấu sự tin tưởng cao nhất của cơ quan Hải quan đối với DN, mà chương trình DN ưu tiên đã mang lại lợi ích ngay lập tức, lợi ích thiết thực khi DN được công nhận là DN ưu tiên.

Qua một năm thực hiện, Vietsovpetro nhận thấy các quy định của Bộ Tài chính về DN ưu tiên cơ bản là phù hợp, tạo bước chuyển mới trong công tác quản lí nhà nước về hải quan, khuyến khích các DN khác phấn đấu để đủ điều kiện được áp dụng chế độ DN ưu tiên, nhằm mang lại lợi ích kinh tế, thương hiệu và uy tín cho DN.

Đối với Vietsovpetro, do yêu cầu đặc thù của công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và làm dịch vụ kĩ thuật cho các nhà thầu quốc tế ở Việt Nam, nên việc cải thiện và đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu có ý nghĩa rất quan trọng đối với DN.

Trong hơn 11 tháng được công nhận DN ưu tiên, Vietsovpetro đã làm thủ tục trên 1.000 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch trên 471 triệu USD.

Hầu hết các tờ khai xuất nhập khẩu của Vietsovpetro đều được phân vào luồng Xanh, tạo điều kiện cho Vietsovpetro rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, DN có thể nhận hàng kể cả ngày lễ và Chủ nhật, nên Vietsovpetro luôn chủ động trong sản xuất, kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, nhất là các lô hàng phục vụ cho các dự án có yêu cầu rất cao về tiến độ, thời gian hoàn thành, cũng như thời hạn thuê chuyên gia nước ngoài sang nghiệm thu, chạy thử.

Hiện nay, thời gian trung bình thông quan cho một lô hàng (kể từ khi dữ liệu được truyền cho cơ quan Hải quan đến khi thông quan) khoảng 30 phút, rút ngăn 8 lần so với trước đây. Tiết kiệm chi phí cho DN, uy tín của DN được tăng lên. 

Vietsovpetro đã có nhiều nỗ lực cải tiến phương pháp làm việc, kiểm soát hồ sơ xuất nhập khẩu chặt chẽ, bố trí cán bộ chủ động theo dõi tiến độ hàng hóa nhập khẩu từ đó cảnh báo sớm các lô hàng sắp hết hạn thời gian mở tờ khai, do đó hạn chế đáng kể các lô hàng bị phạt do quá hạn 30 ngày, vấn đề mà trước kia DN hay mắc phải.

Theo số liệu thống kê của Vietsovpetro, nếu so với thời điểm năm 2011 trở về trước (khi chưa được công nhận là DN ưu tiên), tình hình chấp hành pháp luật hải quan của Vietsovpetro được nâng lên rõ rệt; Không còn tình trạng bị phạt do chậm làm thủ tục hải quan.

Hiện nay, tất cả các lô hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất của Vietsovpetro đều được lưu trữ bằng bản mềm trên hệ thống máy tính và bản cứng trong các cặp lưu trữ hồ sơ. Đặc biệt đối với các lô hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, Vietsovpetro đều bố trí nhân sự và có chương trình theo dõi, cập nhật chặt chẽ… giúp DN thực hiện tốt các quy định pháp luật về hải quan.