Vận tải hành khách và hàng hóa tháng 1/2019

Theo gso.gov.vn

Vận tải hành khách tháng Một ước tính đạt 408,7 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018 và 18,1 tỷ lượt khách, tăng 10,3%.

Trong đó vận tải trong nước đạt 407,2 triệu lượt khách, tăng 10,1% và 13,8 tỷ lượt khách, tăng 11,2%; vận tải ngoài nước đạt 1,5 triệu lượt khách, tăng 4,5% và 4,2 tỷ lượt khách, tăng 7,4%; chủ yếu do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp đầu năm dương lịch được nghỉ khá dài ngày.

Vận tải hành khách đường bộ đạt 386 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 12,9 tỷ lượt khách, tăng 10%; đường thủy nội địa đạt 17,4 triệu lượt khách, tăng 5,3% và 332,2 triệu lượt khách, tăng 7,6%; đường biển đạt 669,4 nghìn lượt khách, tăng 9,7% và 39,9 triệu lượt khách, tăng 7%.

Vận tải bằng đường hàng không đạt khá với 4,1 triệu lượt khách, tăng 12,9% và 4,6 tỷ lượt khách, tăng 11,9%. Vận tải đường sắt đạt 0,5 triệu lượt khách, giảm 7,5% và 0,2 tỷ lượt khách, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Vận tải hàng hóa tháng Một ước tính đạt 144,4 triệu tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và 27,4 tỷ tấn, tăng 7%, trong đó vận tải trong nước đạt 141,6 triệu tấn, tăng 9,2% và 16,1 tỷ tấn, tăng 10,7%; vận tải ngoài nước đạt 2,8 triệu tấn, tăng 2,8% và 11,3 tỷ tấn, tăng 2,3%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 111,8 triệu tấn, tăng 10,2% và 7,4 tỷ tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; đường thủy nội địa đạt 25,2 triệu tấn, tăng 5,2% và 5,4 tỷ tấn, tăng 7,4%; đường biển đạt 6,9 triệu tấn, tăng 7,7% và 14,1 tỷ tấn, tăng 5,9%; đường hàng không đạt 41 nghìn tấn, tăng 8,1% và 102,9 triệu tấn, tăng 10,2%; riêng đường sắt đạt 0,5 triệu tấn, giảm 6% và 0,4 tỷ tấn, giảm 7,7%.