Quyết định số 788/QĐ-BTC

Vàng xuất khẩu có hàm lượng dưới 95% được hưởng thuế 0%


(Taichinh) - Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính vừa cóQuyết định số 788/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Theo đó, thủ tục hành chính mới được ban hành là thủ tục "Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%" do Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố là đơn vị thực hiện.

Đối tượng thực hiện thủ tục này là doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%.

Thủ tục này không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Mời xem nội dung Quyết định:quyet_dinh_788-2015-qd-btc_ZGRX.doc