VCBF - Gieo niềm tin

PV.

(Tài chính) Qua thành công của năm 2014 và những dự định trong năm 2015, nhà đầu tư đang kỳ vọng đồng vốn sẽ “sinh nở” khi gửi vào các Quỹ đầu tư của Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank - VCBF. Đầu Xuân, Tài chính & Đầu tư phỏng vấn ông Satwalekar - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư VCBF xung quanh vấn đề này.

VCBF - Gieo niềm tin - Ảnh 1
Ông Satwalekar - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư VCBF
Phóng viên: Năm 2014 đã khép lại, kết quả hoạt động các quỹ mở của VCBF như thế nào, thưa ông?

Ông Satwalekar - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư VCBF: Năm qua, VCBF đã giới thiệu thành công thêm quỹ mở cổ phiếu đầu tiên là Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu (VCBF-BCF). Như vậy, với Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu và Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược (VCBF –TBF) của VCBF hiện đang quản lý tổng tài sản khoảng 150 tỷ đồng với gần 500 nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư có kỷ luật đã giúp chúng tôi tận dụng sự sụt giảm của thị trường để tăng sự phân bổ vào cổ phiếu, chọn ra các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nhờ vậy, Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược đã vượt lợi nhuận tham chiếu 0,9% kể từ khi thành lập tính đến ngày 31/12/2014, tỷ suất lợi nhuận của quỹ là 9,43% so với lợi nhuận tham chiếu là 8,53%.

VCBF đã triển khai hai quỹ đầu tư, ông có thể cho biết sự khác nhau giữa VCBF –TBF, VCBF-BCF?

Sự khác biệt lớn giữa hai quỹ này là mức rủi ro. VCBF-BCF có mức rủi ro cao hơn VCBF-TBF. VCBF-BCF hoàn toàn là một quỹ cổ phiếu, vì vậy 100% tài sản quỹ được đầu tư vào cổ phiếu, còn VCBF-TBF đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu, những gì chúng tôi thực hiện là đầu tư cân bằng, do đó rủi ro được san sẻ để đảm bảo an toàn vốn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không phải chỉ đầu tư vào một quỹ, có thể đầu tư vào cả hai quỹ, hoặc nếu muốn đầu tư vào trái phiếu thì chọn VCBF-TBF, muốn đầu tư vào cổ phiếu thì chọn VCBF-BCF. Cả hai kênh này đều có khả năng sinh lời tốt khi nhà đầu tư đặt niềm tin vào chúng tôi.

2015 được dự báo là năm sẽ còn nhiều thách thức đối với lĩnh vực tài chính, đầu tư. Vậy VCBF đã có kế hoạch gì để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư khi gửi niềm tin vào mình?

Mục tiêu của VCBF là tập trung đầu tư dài hạn, có nghĩa là chúng tôi nhắm từ 3 đến 5 năm trong việc đầu tư. Do vậy, nếu năm 2015 có nhiều khó khăn thì chúng tôi vẫn rất lạc quan. Ngay từ cuối năm 2014, đội ngũ chuyên gia phân tích của chúng tôi đã định ra một số công ty có tiềm năng trong dài hạn và theo đó đã cơ cấu các danh mục để tận dụng những thay đổi của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Từ đó, chúng tôi sẽ tiến hành gặp gỡ ban điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng… Với chiến lược này này sẽ tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Lý do VCBF tập trung vào phân tích là vì điều này giúp VCBF tin tưởng vào các khoản đầu tư và có thể mua vào khi thị trường hoảng loạn.

Xin cảm ơn ông!

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015