Vi phạm khai bổ sung diễn ra phổ biến ở Lao Bảo

Theo baohaiquan.vn

Việc vi phạm thời hạn khai bổ sung đangdiễn ra phổ biến tại Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị).

 Công chức Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.H
Công chức Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.H

Trao đổi với phóng viên, cán bộ nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo cho biết, việc sai phạm qua khai báo hải quan, đặc biệt là vi phạm thời hạn khai bổ sung đang diễn ra khá phổ biến. Trong quá trình làm thủ tục, mỗi ngày Chi cục phát hiện, xử lý từ 1 đến 3 doanh nghiệp.

Để xử lý mỗi trường hợp vi phạm, cơ quan Hải quan phải mất từ 1 đến 2 giờ (lập biên bản, nhập sổ, nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin xử lý vi phạm…). Mặt khác, bản thân những doanh nghiệp vi phạm vừa bị xử lý vi phạm hành chính, vừa tăng thêmchi phí, cũng nhưthời gian làm thủ tục.

Điển hình là ngày 14-7, Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo đã phát hiện, xửlý 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Sông Hiếu Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Trường Nhật Đạt (đều có trụ sở đặt tại Quảng Trị). Trong quá trình giải quyết thủ tục, lực lượng Hải quan phát hiện các DN trên sai sót trong khai báo (sai mã số hàng hóa trên tờ khai) nên đã đề nghị được khai bổ sung tờ khai trên hệ thống thông quan điện tử.

Theo quy định tại Khoản 4, điều 29, Luật Hải quan năm 2014 quy định, người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung. Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan, việc khai bổ sung được thực hiện trước thời điểm cơ quan Hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan.

Bên cạnh đó, đối với hàng hóa đã được thông quan, việc khai bổ sung được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngay thông quan và trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra (trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, ý tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.).

Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai báo hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Để hạn chế tình trạng trên, ngoài việc phổ biến kiến thức pháp luật hải quan, Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo gặp gỡ, giải đáp những vướng mắc khó cho cộng đồng doanh nghiệp.