Việt Nam cần 30 tỷ USD để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam bao gồm 12 nhóm nhiệm vụ với 66 hoạt động theo các chủ đề: Thể chế; rà soát các quy hoạch; chuyển giao công nghệ; tạo cơ hội kinh doanh cho phát triển doanh nghiệp và tài chính. Để thực hiện chiến lược này vào năm 2020, Việt Nam sẽ cần một nguồn kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ USD.

Việt Nam cần 30 tỷ USD để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội thảo Kết quả rà soát khung thể chế và pháp lý về kế hoạch và đầu tư, năng lượng, công nghiệp và môi trường theo hướng tăng trưởng xanh tại Hà Nội để báo cáo các kết quả đã đạt được trong việc rà soát chính sách và khuôn khổ pháp lý hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học của Hàn Quốc cũng như của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, đây là những kết quả rất quan trọng cho Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tiến trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Những kết quả này cũng thể hiện sự hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả giữa Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của KOICA Hàn Quốc cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dự án này.

Ông Dr Taeho Ro, Giám đốc điều hành Trung tâm Chiến lược Quốc tế, Viện Môi trường Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam đang cố gắng áp dụng chiến lược tăng trưởng xanh và kinh nghiệm, kiến thức từ một số quốc gia để đối phó với những thay đổi xã hội và môi trường đa dạng là kết quả của công nghiệp hóa nhanh chóng và phát triển kinh tế.

Ông Dr Taeho Ro cũng nhấn mạnh, các tập đoàn cần tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở pháp lý và thể chế góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng môi trường, xã hội và kinh tế hơn nữa.

Về chiến lược cụ thể, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo duc, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Phạm Hoàng Mai cho biết, chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam bao gồm 12 nhóm nhiệm vụ với 66 hoạt động theo các chủ đề: Thể chế; rà soát các quy hoạch; chuyển giao công nghệ; tạo cơ hội kinh doanh cho phát triển doanh nghiệp và tài chính.

Để thực hiện chiến lược này vào năm 2020, Việt Nam sẽ cần một nguồn kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ USD, trong đó, 70% sẽ từ khu vực ngoài nhà nước. Ngoài ra, dự báo, Việt Nam mất 2-6% của GDP để khôi phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam còn thiếu chính sách để huy động nguồn tài chính, đặc biệt là các quỹ Khí hậu Quốc tế; đồng thời, khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được Chính phủ ban hành theo QĐ 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 theo QĐ 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014.

Đây là những chính sách hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó có nhiệm vụ quan trọng là rà soát khung thể chế và các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo hướng tăng trưởng xanh.