Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản

Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, các địa phương đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản (BĐS), nhưng do thời gian chưa nhiều và những khó khăn, vướng mắc còn kéo dài nên cần có thêm thời gian giải quyết.
Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội đang có khó khăn, thách thức, nhưng nếu có quyết tâm thì chúng ta sẽ vượt qua được, nhất là với việc quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng).
Cải cách thể chế pháp luật hải quan phù hợp với cam kết quốc tế

Cải cách thể chế pháp luật hải quan phù hợp với cam kết quốc tế

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, bà Trần Thị Thuý Hoà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hải quan được ban hành trong thời gian qua đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Cần đa dạng hóa nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản thay vì chỉ trông chờ vốn ngân hàng

Cần đa dạng hóa nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản thay vì chỉ trông chờ vốn ngân hàng

Trước những khó khăn các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đang phải đối mặt, giới chuyên môn cho rằng, cần giải quyết các vướng mắc về thủ tục và thể chế để trên cơ sở đó dẫn dắt cho việc tái cấu trúc thị trường vốn cho lĩnh vực BĐS và khơi thông nguồn vốn vào thị trường này; đồng thời, thực hiện đa dạng các nguồn vốn (trái phiếu, cổ phiếu, các quỹ đầu tư…) thay vì chỉ trông chờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
Bộ Tài chính chú trọng theo dõi, thi hành pháp luật

Bộ Tài chính chú trọng theo dõi, thi hành pháp luật

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn coi trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác xây dựng pháp luật. Thông qua công tác này, Bộ Tài chính kịp thời phát hiện ra những vấn đề vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, từ đó có hướng giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược giao.
Khuyến khích sử dụng biện pháp cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp

Khuyến khích sử dụng biện pháp cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp

Chính phủ chỉ đạo xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu thân thiện với môi trường; Khuyến khích đầu tư nghiên cứu áp dụng các quy trình và phương pháp sản xuất thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng các biện pháp để cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp.
Hoàn thiện thể chế hải quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi thương mại

Hoàn thiện thể chế hải quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi thương mại

Bên cạnh việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực thì công tác hoàn thiện hệ thống thể chế là một trong những yêu cầu đặt ra trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa Hải quan. Xác định công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thời gian qua, ngành Hải quan đã tích cực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Hà Nội xây dựng thể chế liên kết vùng Thủ đô

Hà Nội xây dựng thể chế liên kết vùng Thủ đô

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2289/UBND-KH&ĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội.
Đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".