Việt Nam coi du lịch xanh là hướng phát triển bền vững

Trang Phạm

Được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Việt Nam phụ thuộc nhiều vào môi trường tự nhiên. Vì vậy, để du lịch phát triển bền vững tất yếu phải đi theo hướng du lịch xanh.

Việt Nam coi du lịch xanh là hướng phát triển bền vững - Ảnh 1