Phát triển bất động sản du lịch xanh còn nhiều "rào cản"

Phát triển bất động sản du lịch xanh còn nhiều "rào cản"

"Cuộc chơi" mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sau dịch là xu hướng thiết kế xanh, kiến trúc bền vững trong xây dựng các dự án nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc phát triển bất động sản du lịch xanh có nhiều “rào cản”.