Việt Nam Finance 2014: Tăng cường Hệ thống GFMIS hướng tới nền Tài chính công hiện đại

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 12/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo – Triển lãm Việt Nam Finance 2014. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức. Sự kiện năm nay được tổ chức với chủ đề “Tăng cường Hệ thống thông tin Quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS) hướng tới nền Tài chính công hiệu quả và hiện đại”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Việt Nam Finance 2014: Tăng cường Hệ thống GFMIS hướng tới nền Tài chính công hiện đại
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Nguồn: mof.gov.vn
Với 10 năm liên tiếp được công nhận là diễn đàn công nghệ thông tin (CNTT) uy tín trong lĩnh vực tài chính công, Hội thảo – Triển lãm Việt Nam Finance 2014 đã trở thành nơi kết nối và chia sẻ thông tin hiệu quả liên quan đến các giải pháp CNTT trong ngành Tài chính. Hội thảo–Triển lãm Việt Nam Finance 2014 với chủ đề “Tăng cường Hệ thống thông tin quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS) hướng tới nền Tài chính công hiệu quả và hiện đại” đã đem lại cái nhìn tổng quan về thực trạng triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính công cũng như các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện hệ thống GFMIS hiện nay tại Việt Nam.

Chiến lược Tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý là những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Tài chính cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện trong giai đoạn tới. Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính đã phê duyệt Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020, trong đó có kế hoạch thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ (GFMIS). Đây là hệ thống quản lý tài chính có tính chiến lược nhằm hỗ trợ Chính phủ có được các thông tin tài chính chính xác và kịp thời, qua đó hỗ trợ Chính phủ trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ cũng như đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chính phủ.

Trong những năm qua, với sự thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều định hướng cải cách phù hợp, nền tài chính công của Việt Nam tiếp tục được đổi mới và phát triển trên nhiều phương diện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Cùng với quá trình đổi mới và cải cách về thể chế quản lý tài chính công, công tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính không ngừng được tăng cường và củng cố. Bộ Tài chính đã triển khai có hiệu quả nhiều dự án CNTT như: Hệ thống thông tin Quản lí ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Hệ thống thông tin Quản lý nợ (DMFAS), Hệ thống quản lý thuế tập trung, Hệ thống Hải quan Điện tử (VNACCS/VCIS)… Việc tăng cường ứng dụng CNTT đã mang lại sự cải thiện đáng kể trong công tác quản lý tài chính theo hướng hiện đại, đặc biệt là thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy cải cách thể chế quản lý tài chính công những năm qua, đặc biệt là về quy trình, thủ tục trong một số lĩnh vực có liên quan.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và định hướng cải cách nền tài chính công theo Chiến lược tài chính đến năm 2020, công tác ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính cần phải tiếp tục được đẩy mạnh để phát huy hiệu quả các hệ thống CNTT hiện có, hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh cũng như thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Việc triển khai các hệ thống CNTT mới cũng đồng thời phải đảm bảo được tính kết nối, tính đồng bộ giữa quá trình cải cách thể chế, đưa CNTT trở thành công cụ quan trọng để hiện thực hóa các định hướng về cải cách nền tài chính công.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS) đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển CNTT của Ngành Tài chính trong hai năm tới. Định hướng và lộ trình thực hiện GFMIS cũng đã được xác định trong Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.
Để có thể hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình xây dựng và triển khai GFMIS ở Việt Nam, đảm bảo tính kết nối giữa các yêu cầu về xây dựng GFMIS với cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính công theo chiến lược Tài chính đến năm 2020, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam 2014, cần tập trung làm rõ về 3 vấn đề cơ bản:

Thứ nhất, có đánh giá đầy đủ, toàn diện về những vấn đề đang đặt ra đối với việc xây dựng Hệ thống GFMIS ở Việt Nam, chỉ ra được những yêu cầu mà Hệ thống GFMIS cần hướng tới để từ đó có thể góp phần thực hiện có hiệu quả các định hướng cải cách thể chế tài chính công đến năm 2020, đặc biệt là trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực về quản lý tài chính công; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; tăng cường minh bạch và công khai;

Thứ hai
,
thảo luận, làm rõ các xu thế ứng dụng CNTT, kinh nghiệm các nước trong việc hoàn thiện phương thức, cách thức xây dựng và triển khai GFMIS, đặc biệt là về mô hình, lộ trình và điều kiện tổ chức thực hiện;

Thứ ba
,
các giải pháp, chính sách để đảm bảo sự thành công trong quá trình xây dựng và triển khai GFMIS ở Việt Nam, đặc biệt là những giải pháp để phát huy được hiệu quả của GFMIS trong tiến trình cải cách nền tài chính công của Việt Nam, trong đó có cả những giải pháp về chính sách và giải pháp về mô hình, cũng như lộ trình triển khai hệ thống GFMIS.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tin tưởng rằng: Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam 2014 sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò là cầu nối giữa các chuyên gia với các nhà hoạch định chính sách tài chính với các doanh nghiệp, nhà cung cấp giải pháp CNTT, qua đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, đáp ứng các yêu cầu về hiện đại hóa của ngành Tài chính, góp phần quan trọng phát triển nền tài chính Việt Nam theo các mục tiêu và định hướng đặt ra trong Chiến lược Tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu, các đối tác CNTT tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, các giải pháp, quy trình để mang lại hiệu quả trong quản lý tài chính công như: Chiến lược cải cách quản lý tài chính công của Việt Nam đến năm 2020 và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ; Xu hướng quốc tế trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống quản lý tài chính của Chính phủ; Kinh nghiệm triển khai GFMIS từ các quốc gia trong khu vực; GFMIS và vấn đề hiện đại hóa công tác quản lý công sản; Nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính công dựa trên công nghệ hiện đại và năng lực vận hành...

Cũng trong khuôn khổ của cuộc Hội thảo – Triển lãm Tài chính Việt Nam năm 2014, Bộ Tài chính đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các tổ chức và các đối tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin để ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc ứng dụng CNTT góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa của ngành Tài chính trong những năm qua. 

Bên cạnh chương trình Hội thảo, triển lãm CNTT trong lĩnh vực tài chính là một phần không thể thiếu trong chương trình của Vietnam Finance 2014. Triển lãm Vietnam Finance là cơ hội nơi các chuyên gia công nghệ hàng đầu từ các tập đoàn giới thiệu các ứng dụng hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả của việc giám sát tài chính và là nơi các cơ quan chính phủ giới thiệu các hệ thống công nghệ thông tin đang được áp dụng như hệ thống thuế điện tử, hệ thống hải quan điện tử… nhằm tương tác hai chiều với các doanh nghiệp, rút ra kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính./.