Việt Nam tăng điểm xếp hạng Chỉ số sở hữu trí tuệ quốc tế

PV.

Bảng xếp hạng Chỉ số Sở hữu Trí tuệ (IP) Quốc tế hàng năm lần thứ 6 do Trung tâm Chính sách Đổi mới Toàn cầu (GIPC) thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ công bố mới đây cho thấy, Việt Nam đã có bước đi tích cực hướng tới tăng cường khung sở hữu trí tuệ nhằm cạnh tranh bình đẳng hơn với các nước Đông Nam Á. Sự tăng điểm này phản ánh Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 cũng như những kết quả tích cực đạt được thông qua các chỉ số mới.

Việt Nam hiện đứng thứ 40 trong danh sách 50 quốc gia trong Bảng xếp hạng Chỉ số sở hữu trí tuệ Quốc tế.
Việt Nam hiện đứng thứ 40 trong danh sách 50 quốc gia trong Bảng xếp hạng Chỉ số sở hữu trí tuệ Quốc tế.

Chỉ số IP giúp các nhà hoạch định chính sách định hướng giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đổi mới và sáng tạo thông qua khung sở hữu trí tuệ.

Chỉ số Sở hữu Trí tuệ (IP) Quốc tế lần thứ 6 mang tên "Create" phân tích tình hình sở hữu trí tuệ ở 50 nền kinh tế trên thế giới trong đó có Việt Nam. Báo cáo xếp hạng các nền kinh tế dựa trên 40 chỉ số riêng biệt để đánh giá hoạt động có vai trò quan trọng đối với sự phát triển sáng tạo liên quan đến bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền và bảo hộ bí mật thương mại.

Trong bảng xếp hạng, Việt Nam hiện đứng thứ 40 trong danh sách 50 quốc gia. Tổng điểm của Việt Nam tăng từ 30% trên tổng điểm có thể đạt được (10,34 trên thang điểm 35) trong ấn bản lần thứ 5 lên 33% (13,19 trên thang điểm 40) trong ấn bản lần thứ 6.

Ông David Hirschmann, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GIPC phân tích: Chỉ số cho thấy phần lớn các nền kinh tế được lấy làm chuẩn đang xây dựng nền tảng chính sách sở hữu trí tuệ hiệu quả hơn. Ví dụ như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đều có các chương trình dài hạn nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

“Với việc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam có thể tận dụng đà tăng trưởng tích cực này để trở thành nước dẫn đầu trong khu vực, kích thích các nguồn lực trong nước đổi mới và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu”, ông Patrick Kilbride, Phó chủ tịch của GIPC nhận định.