Việt Nam xuất khẩu gần 7 tỷ USD trong 2 tuần

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh trong kỳ 2 tháng 8 (từ 16/8 – 31/8) so với kỳ 1 (từ 1 – 15/8), đạt gần 6,98 tỷ USD; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên hơn 97,23 tỷ USD.

Việt Nam xuất khẩu gần 7 tỷ USD trong 2 tuần
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh trong kỳ 2 tháng 8. Nguồn: internet

Dẫn nguồn từ số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh trong kỳ 2 tháng 8 (từ 16/8 – 31/8) so với kỳ 1 (từ 1 – 15/8), đạt gần 6,98 tỷ USD; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên hơn 97,23 tỷ USD.

Trong khi đó nhập khẩu lại giảm nhẹ so với kỳ 1 tháng 8, chỉ đạt 6,02 tỷ USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 94,16 tỷ USD.

Như vậy, trong kỳ 2 tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tiếp tục thặng dư tới gần 960 triệu USD sau khi chỉ thặng dư nhẹ 10 triệu USD trong kỳ 1. Qua đó, nâng mức thặng dư cán cân thương mại hàng hóa trong 8 tháng đầu năm lên tới 3,07 tỷ USD.

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), trong kỳ 2 tháng 8, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối DN này đạt tới hơn 4,30 tỷ USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm đạt gần 59,64 tỷ USD.

Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8 của khối này chỉ đạt 3,53 tỷ USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm đạt gần 52,83 tỷ USD.

Như vậy, trong kỳ 2 tháng 8, khối DN FDI tiếp tục xuất siêu 770 triệu USD, nâng mức xuất siêu trong 8 tháng đầu năm lên 6,81 tỷ USD. Có nghĩa khối kinh tế trong nước nhập siêu tới 3,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.