Vietcombank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

PV

TCTC Online - Ngân hàng thương nại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) đã chính thức công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc. Chức vụ được bổ nhiệm được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với Mizuho Corporate Bank.

Theo đó, Hội đồng quản trị VCB đã quyết định bổ nhiệm ông Yutaka Abe, quốc tịch Nhật Bản, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc VCB kể từ ngày 30/9/2012.

Thời gian giữ chức vụ của ông Yutaka Abe theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán cổ phần giữa VCB và Mizuho Corporate Bank, Ltd nhưng không quá 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm. Sau 5 năm, căn cứ vào thỏa thuận giữa các cấp có thẩm quyền của VCB và Mizuho Corporate Bank, Ltd để xem xét bổ nhiệm lại.