Vietcombank bổ sung nhân sự quản lý cấp cao

PV.

(Tài chính) Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam vừa chính thức thông báo về việc bổ sung nhân sự quản lý cấp cao.

Theo đó, bà Trương Thị Thúy Nga – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 01/12/2012.

Được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 7711/NHNN-TCCB ngày 22/11/2012 về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức công bố quyết định số 1107/QĐ/NHNT.TCCB-ĐT ngày 30/11/2012 bổ nhiệm bà Trương Thị Thúy Nga – Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TP.Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kiêm nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/12/2012.