Vietcombank nâng cao chất lượng nhân lực, vươn ra biển lớn

LH-VN

Sinh thời, Chủ tịc Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Tư tưởng của Người về công tác cán bộ là di sản vô cùng quý báy. Người khẳng định “Cán bộ là cai gốc của mọi công việc”, “Muôn việc hanh công hay thất bại đều do cansbooj tốt hoặc kém”.

Với chiến lược và khát vọng mang tầm khu vực, vị thế của Vietcombank và nhất là vị thế về con người luôn được khẳng định trong và ngoài nước
Với chiến lược và khát vọng mang tầm khu vực, vị thế của Vietcombank và nhất là vị thế về con người luôn được khẳng định trong và ngoài nước

Thấm nhuần tư tưởng đó, Ban Lãnh đạo Vietcombank trong mọi thời kỳ đều quan tâm đến công tác cán bộ, đến chất lượng nguồn nhân lực, coi là nền tảng cốt lõi và tiên quyết để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Với phương châm “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, việc quan tâm đến công tác cán bộ được thực hiện như việc chăm chút những cây “dược liệu” quý hiếm. “Nhân có phong thì vật mới thịnh”, đó chính là tư tưởng xuyên suốt của Ban Lãnh đạo Vietcombank.

Với chiến lược và khát vọng mang tầm khu vực, vị thế của Vietcombank và nhất là vị thế về con người luôn được khẳng định trong và ngoài nước.Với kết quả kinh doanh bứt phá, ấn tượng năm 2019, trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, Vietcombank định hướng tiếp tục duy trì vị thế Ngân hàng số 1 tại Việt Nam và từng bước nâng cao vị thế trong khu vực.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là trở thành Ngân hàng số 1 về chất lượng nguồn nhân lực, vì vậy, việc xây dựng đội ngũ nhân sự đủ tâm, tầm và có khả năng cạnh tranh trong môi trường luôn thay đổi được coi là nhân tố then chốt cho sự nghiệp phát triển bền vững của Vietcombank.

Nhìn lại năm 2020, tập thể cán bộ Ban Tổ chức và Nhân sự (TCNS) tự hào vì đã nỗ lực không ngừng để thực hiện chiến lược, định hướng của Ban Lãnh đạo trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với công nghệ 4.0 và đã có những kết quả nổi bật đáng kể, nhất là về công tác tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ.

Về công tác tuyển dụng cán bộ

Phải nói chưa bao giờ Vietcombank có “thế” và “lực” lớn như hiện nay. Thương hiệu “Nhà tuyển dụng” mạnh luôn là niềm tự hào của Vietcombank trong giai đoạn vừa qua và Vietcombank luôn là cái tên được tìm kiếm, quan tâm lựa chọn nhất trên thị trường tuyển dụng.

Các kỳ thi vào Vietcombank luôn được tổ chức công khai, minh bạch, luôn xen lẫn căng thẳng, quyết liệt với tỷ lệ “chọi” rất cao. Có thời điểm, tỷ lệ “chọi” để vào 1 chi nhánh lớn trên địa bàn Hà Nội là trên 1/50, vượt rất xa nhiều dự báo và thống kê về tỷ lệ “chọi” thông thường.

Năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân lực... nhưng trong thách thức, Vietcombank coi đây là cơ hội để có thể thu hút được lao động có chất lượng trên thị trường.

Do đó, riêng Vietcombank vẫn đẩy mạnh công tác tuyển dụng theo kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng và đặc biệt là để thu hút nhân tài.

Từ tháng 07/2016 đến nay, với việc mạnh dạn đổi mới phương thức nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển theo hình thức trực tuyến, quy trình tuyển dụng được rút gọn và đem lại hiệu quả rõ nét.

Năm 2017, 2018, 2019 tuyển dụng lao động tương ứng là 1.175 người, 1.478 người, 1.728 người. Lao động được tăng trưởng bền vững, năm sau cao hơn năm trước, tương ứng với lợi nhuận cũng tăng trưởng hằng năm (năm 2017: 11.341 tỷ đồng, năm 2018: 18.269 tỷ đồng, năm 2019: 23.122 tỷ đồng).

Năm 2020, Vietcombank đã thực hiện trên 60 đợt tuyển dụng tập trung và riêng lẻ, tuyển được hơn 1.800 lao động cho toàn hệ thống, đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh của các đơn vị. Công tác tuyển dụng luôn đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Là ngân hàng tiên phong đi đầu về công nghệ số, năm 2020, Vietcombank đã tuyển dụng một lượng lớn cán bộ cho Trung tâm Ngân hàng số, Trung tâm Công nghệ thông tin cũng như các dự án chuyển đổi.

Về công tác bố trí, sử dụng cán bộ

Năm 2020, hệ thống Vietcombank tiếp tục thực hiện hàng nghìn lượt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, từng bước cấu trúc lại mô hình tổ chức, tinh gọn và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo cấp trung của Vietcombank

đã được kiện toàn và trẻ hóa, đem lại nhiều động lực mới cho "con tàu" Vietcombank, chuẩn bị kỹ nguồn lực và nuôi dưỡng khát vọng “vươn ra biển lớn”.

Với vai trò tham mưu cho Đảng ủy Vietcombank về công tác tổ chức và công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Vietcombank, Ban Tổ chức nhân sự đã nghiên cứu nắm bắt chắc các quy định về việc tổ chức Đại hội, tham mưu xây dựng đề án nhân sự, chủ động triển khai các công việc để đảm bảo đủ quy trình 5 bước và đúng tiến độ, qua đó góp phần vào thành công chung của Vietcombank trong việc tổ chức Đại hội các cấp.

Công tác tổ chức Đại hội của Vietcombank được Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương đánh giá là thực hiện rất nghiêm túc, đúng quy định, hoàn thành sớm hơn kế hoạch và chất lượng tốt; công tác giới thiệu nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan; việc bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục; kết quả bầu cử đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu.

Trên nhiều phương diện, Vietcombank đã và đang khẳng định vị thế của “Người dẫn đầu”. Việc đổi mới về công nghệ, thu hút nhân tài, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mở rộng mạng lưới bán lẻ... đang là nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược mang tầm vóc khu vực của Vietcombank.

Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ Ban TCNS sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu ngân hàng hàng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, làm nền tảng đưa Vietcombank vững chắc “vươn ra biển lớn”.