Vietcombank nỗ lực bứt phá để khẳng định vị thế

V. Nga

Trong quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn giữ vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, thể hiện bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong với những bước tiến vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn giữ vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, thể hiện bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong với những bước tiến vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Vietcombank luôn đổi mới, chủ động lãnh đạo hệ thống Vietcombank thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng hệ thống Vietcombank phát triển toàn diện, bền vững.

Với kết quả hoạt động vượt trội, sự phát triển bền vững, vị thế hàng đầu của Vietcombank ngày càng được khẳng định trong hệ thống tài chính quốc gia. Tính đến 31/3/2020, Vietcombank là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng và có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết; được đánh giá là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất và là ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Vietcombank được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như: The Asian Banker, Euromoney, Forbes, Moody’s, Brand Finance, Asiamoney, Vietnam Report, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ghi nhận, vinh danh với nhiều giải thưởng lớn như: Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất, Ngân hàng nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất, Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam (đứng đầu trong Top 10), Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, là ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất thế giới…

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát vào mục tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phê duyệt.

Công tác cơ cấu lại mô hình tổ chức, cán bộ được thực hiện với quyết tâm cao và có nhiều chuyển biến tích cực so với nhiệm kỳ trước, thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng bộ Vietcombank với các đơn vị chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-QD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank và các đảng bộ, chi bộ cơ sở; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững đoàn kết nội bộ để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động, phức tạp; dịch bệnh Covid-19 xảy ra đầu năm 2020 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Vietcombank nói riêng. Tuy nhiên, BCH Đảng bộ đã quyết liệt lãnh đạo toàn hệ thống phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đổi mới sáng tạo, nỗ lực lớn đổi mới cơ cấu hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Vietcombank đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đề ra.

Thứ nhất, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tại Phương án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 theo phê duyệt của NHNN. Tiếp nối thành công Đề án cơ cấu lại đến năm 2015, Đảng bộ Vietcombank đã lãnh đạo tiên phong xây dựng và triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 với những định hướng mang tính đột phá về tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, xác lập mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính hàng đầu thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Trên cơ sở Phương án cơ cấu lại đến năm 2020 đã được NHNN phê duyệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống, Vietcombank là ngân hàng tiêu biểu thực hiện thành công trước thời hạn nhiều mục tiêu quan trọng Đề án tái cơ cấu TCTD giai đoạn 2016-2020 với những kết quả đáng tự hào.

Giai đoạn 2015-2019, quy mô tổng tài sản của Vietcombank đã tăng 1,81 lần và kể từ năm 2017 đã vượt qua mốc 1 triệu tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 1,79 lần so với năm 2015, đạt 80.883 tỷ đồng. Vietcombank giữ vững vị trí hàng đầu về quy mô vốn hoá trong các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tăng trưởng huy động vốn bình quân trong giai đoạn ở mức 17,2%, cao hơn nhiều so với trung bình toàn ngành. Kể từ năm 2019, huy động vốn từ tổ chức kinh tế-xã hội và dân cư đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cơ cấu huy động vốn chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn có chi phí đầu vào thấp.

Tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm trong giai đoạn 2015-2020 ở mức 16,8%, cao hơn mức trung bình của toàn ngành và tăng tập trung vào các ngành, lĩnh vực hoạt động then chốt của nền kinh tế như phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, các ngành công nghiệp mũi nhọn, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ cấu khách hàng chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng cho vay khách hàng bán lẻ đến nay đã vượt trên 50% tổng tín dụng.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát hiệu quả qua từng năm. Tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu giảm mạnh xuống dưới 1%, mức thấp nhất trong các ngân hàng có quy mô kinh doanh lớn tại Việt Nam.

 Hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng theo định hướng: các hoạt động TTQT-TTTM, KDNT, DVNHĐT, thẻ, kiều hối đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, gia tăng đóng góp vào thu dịch vụ cho ngân hàng. Thị phần TTQTTTTM tiếp tục gia tăng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ luôn giữ vững vị thế dẫn đầu.

Một số điển hình trong hoạt động dịch vụ của Vietcombank bao gồm việc thực hiện thành công chuyển đổi ngoại tệ 5 tỷ USD cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu Sabeco năm 2017 và là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ký thỏa thuận với tổ chức thẻ Visa tài trợ 80 triệu USD để thúc đẩy phát triển mảng thẻ.

Kiên định với mục tiêu chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020 với ba “trụ cột” gắn với phương châm hành động chuyển dịch sang “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, Vietcombank đã cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD năm 2019, vượt xa mức kế hoạch 750 triệu USD đến năm 2020 theo phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt. Tổng lợi nhuận trong giai đoạn 2015-2019 đạt được trên 68 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2014. Tổng nộp ngân sách giai đoạn 2015-2019 đạt trên 20 nghìn tỷ đồng. Năm 2018, 2019, Vietcombank đã trở thành ngân hàng nộp thuế lớn nhất và nằm trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Kết quả này ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Vietcombank đối với ngân sách Nhà nước.

Vietcombank đã nỗ lực kiện toàn mô hình tổ chức quản trị, điều hành theo thông lệ quốc tế tốt nhất: sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Trụ sở chính và chuẩn hóa mô hình hoạt động các chi nhánh; thực hiện quy chế luân chuyển cán bộ quản lý giữa Trụ sở chính và chi nhánh; rà soát và hoàn thiện bộ JD, KPI cho các vị trí công việc.

Trong những năm vừa qua, Vietcombank không ngừng hiện thực hóa mục tiêu “vươn ra biển lớn”. Cùng với các công ty con trước đó tại thị trường Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Văn phòng đại diện tại Singapore, Vietcombank đã thành lập Vietcombank Lào hoạt động từ tháng 10/2018; khai trương và đưa Văn phòng đại diện tại Mỹ đi vào hoạt động từ tháng 10/2019 - là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hiện diện tại Mỹ theo phê chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ; ngày 09/10/2019, Vietcombank đã được NHNN chấp thuận mở Chi nhánh Vietcombank tại Úc

Với định hướng và mục tiêu chiến lược là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất theo chuẩn mực quốc tế, công tác quản lý rủi ro tại Vietcombank luôn được Ban Lãnh đạo ưu tiên, chú trọng đầu tư, phát triển. Vietcombank luôn nỗ lực kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát văn bản, chính sách, kiện toàn công tác quản trị dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN, trước thời hạn 1 năm so với quy định. Chú trọng và tăng cường chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch đã đề ra, chú trọng kiện toàn nhân sự công nghệ thông tin. Đến nay, Vietcombank đã golive thành công dự án CoreBanking mới từ ngày 27/01/2020 và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020, Dự án chuyển đổi ngân hàng số, Chương trình Basel II, Dự án chuyển đổi mô hình kinh doanh bán lẻ và một số dự án khác.

Đổi mới toàn diện công tác tổ chức và nhân sự bao gồm: hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện các dự án về quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Vietcombank đã thành lập Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Đào tạo.

Theo Công ty Anphabe công bố năm 2019, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt Nam.

Thứ hai, là ngân hàng tiên phong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về lãi suất, tỷ giá, lĩnh vực đầu tư… Vietcombank luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của NHNN về hoạt động và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Trong quá trình hoạt động, Vietcombank luôn nỗ lực cân bằng giữa mục tiêu đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh với việc thực hiện tốt vai trò là ngân hàng chủ đạo, chủ lực trong hệ thống, góp phần thực hiện các mục tiêu chung của ngành ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hệ thống. Vietcombank đã chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân vay vốn thông qua việc giảm trên 2.200 tỷ đồng lãi suất.

 Thứ ba, tập trung ưu tiên nguồn vốn lớn để đầu tư nhiều công trình trọng điểm cấp quốc gia (trong lĩnh vực điện lực, dầu khí, xây dựng cơ sở hạ tầng…), các lĩnh vực ưu tiên… qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố và cả nước.

Thứ tư, thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng xã hội. Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank luôn chú trọng đến trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Trong giai đoạn 5 năm gần đây, Vietcombank đã tài trợ gần 1 nghìn tỷ đồng để xây dựng các trường học, công trình y tế, các công trình hạ tầng tại các địa bàn khó khăn… Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; quyên góp ủng hộ Quỹ tình nghĩa thương binh liệt sỹ, triển khai phong trào “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”…

Thông qua hoạt động an sinh xã hội, uy tín, thương hiệu và trách nhiệm đối với xã hội của Vietcombank đã được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Làm tốt công tác an sinh xã hội không chỉ là thực hiện nhiệm vụ Đảng, nhân dân và toàn thể cộng đồng đặt ra mà còn là một nét đẹp văn hóa mang bản sắc thương hiệu của Vietcombank, từ nhận thức đến hành động.

Với những thành tích vượt trội, trên cơ sở đó, với thế và lực của giai đoạn phát triển bứt phá vừa qua, Vietcombank sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2025 là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.