Vietinbank dẫn đầu hệ thống ngân hàng về lợi nhuận

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ngày 23/1, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.

Vietinbank dẫn đầu hệ thống ngân hàng về lợi nhuận
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Cần phấn đấu đạt chỉ tiêu nhưng phải chú trọng vào chất lượng tín dụng. Nguồn: chinhphu.vn
Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc Vietinbank đã báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank năm 2014. Cụ thể, hoạt động cấp tín dụng đến 31/12/2014 đạt số dư 544 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so đầu năm (tăng trưởng toàn ngành là 12,62%), đạt 104,7% kế hoạch.

Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 440 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Cơ cấu dư nợ chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được Chính phủ ưu tiên khuyến khích như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao…

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2014 là 0,89%/dư nợ tín dụng, thấp hơn mức bình quân toàn ngành.

Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống năm 2014 là 7.300 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, giữ vững vị trí dẫn đầu về lợi nhuận kinh doanh trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị tuyệt đối tăng 13% so với năm 2013 và tỷ trọng trên tổng thu nhập tăng đạt mức 10%.

Nâng chất lượng tín dụng với lãi suất thấp hơn

Về phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh, năm 2015 Vietinbank tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và NHNN, trong đó sẽ tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, VietinBank phấn đấu trong năm 2015 tổng tài sản tăng tối thiểu 15%; Nguồn vốn huy động tăng 13-15%; Dư nợ tín dụng tăng 13 -15%; Tỷ lệ nợ xấu < 3%; Lợi nhuận trước thuế tương đương hoặc cao hơn so với năm 2014.

Đồng thời, tối ưu hóa an toàn thanh khoản toàn hệ thống, quản trị rủi ro, đáp ứng lộ trình tuân thủ Basel II; chủ động phát triển khách hàng qua nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai thị trường theo chuỗi liên kết, tăng cường đối thoại ngân hàng và doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của Vietinbank và cho biết đây đơn vị đi đầu trong triển khai chính sách của NHNN, là trụ cột nòng cốt để NHNN triển khai chính sách.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình lưu ý VietinBank cần tiếp tục giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn khoảng 1 đến 1,5 điểm %, cùng với các ngân hàng trong hệ thống thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Vietinbank cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, kiểm soát nợ xấu, góp phần đưa nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng xuống dưới 3% vào cuối năm 2015.

Bên cạnh doanh nghiệp lớn, Vietinbank cần tạo đột phá ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, FDI và khách hàng bán lẻ, như vậy mới “ăn sâu cắm rễ” phát triển bền vững cùng với nền kinh tế.

Cần phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhưng năm 2015 cần phải tập trung hơn vào chất lượng. Đồng thời tăng tỷ trọng nguồn thu từ các dịch vụ khác (ngoài tín dụng). Vietinbank tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với cộng đồng.

Thống đốc giao nhiệm vụ cho Vietinbank phải phấn đấu là ngân hàng hàng đầu trong cả nước và trở thành ngân hàng có tầm cỡ trong khu vực.

Cũng tại Hội nghị, Vietinbank đã tổ chức vinh danh và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.