Vietnam Airlines ngừng 10 chuyến bay do bão số 3

PV.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 đang đổ bộ vào Việt Nam, để đảm bảo an toàn, Vietnam Arilnes đã quyết định ngừng khai thác 10 chuyến bay trong ngày 19/8/2016.

Cụ thể, Vietnam Arilnes ngừng khai thác6 chuyến trên đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh /Nha Trang/Đà Nẵng và Hải Phòng (VN1182/1183, VN1580/1581, VN1672/1673); 4 chuyến trên các đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa (VN1270/1271, VN1272/1273);

Để phục hành khách bị ảnh hưởng, trong ngày 19/8, VNA sẽ bố trí tăng thêm 2 chuyến bay trên đường bay giữa Đà Nẵng và Pleiku (VN7901/7900); 4 chuyến bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng (VN7250/7251, VN7162/7161).

Trước đó, ngày hôm nay 18/8, do thời tiết xấu tại Pleiku, VNA đã không khai thác các chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng và Pleiku (VN1901/1900).

Ngày 20/8,Vietnam Arilnes sẽ thực hiện tăng thêm 02 chuyến bay trên đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa (VN7272/7273), nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách

Hãng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến, đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyến theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.