Vinaconex đạt lợi nhuận hơn 660 tỷ đồng

Theo Đức Hải (Cafef)

Ngày 6/1/2009, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng (Vinaconex, mã VCG) đã tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2008 của toàn Tổng công ty.

Trong năm 2008, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaconex và các công ty con gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát trong nước và khủng hoảng tài chính thế giới nhưng hầu hết các chỉ tiêu hoạt động của năm 2008 đều tăng trưởng so với năm trước.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty đạt 14.200 tỷ đồng, trong đó sản lượng của Công ty mẹ đạt 4.100 tỷ đồng, tăng gần 49% so với năm 2007.
Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 9.900 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu của Công ty mẹ chỉ tăng 3,8%, đạt 3.350 tỷ đồng.


Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng, bằng 11,5% so với năm trước. Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 660 tỷ đồng, tăng 37,4%.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu đạt 56 triệu USD, nhập khẩu đạt 19 triệu USD, đưa được 2.186 người đi lao động nước ngoài, nâng số người đang lao động nước ngoài do Tổng công ty quản lý lên 5.500 người. Một số chỉ tiêu khác như Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, thu nhập bình quân lao động, nộp ngân sách… cũng tăng cao so với năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/1, có 599.900 cổ phiếu VCG được chuyển nhượng với giá bình quân 16.200 đồng, tăng 600 đồng so với phiên cuối tuần trước.