Vĩnh Phúc: Triển khai Luật Phòng chống khủng bố và Công ước Asean về chống khủng bố

PV.

(Tài chính) Ngày 3/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức quán triệt, triển khai Luật Phòng chống khủng bố và Công ước Asean về chống khủng bố cho toàn thể cán bộ, sỹ quan lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống khủng bố; những Thông tư hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện Luật; quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề khủng bố.

Đại diện Công an tỉnh đánh giá khái quát về tình hình khủng bố quốc tế, khu vực và ở Việt Nam. Đồng thời, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật phòng, chống khủng bố; Công ước Asean về chống khủng bố và những Thông tư hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện Luật phòng, chống khủng bố; quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề khủng bố. Qua hội nghị, giúp cán bộ đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; Ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; đấu tranh với âm mưu, hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Mục đích của buổi tập huấn nhằm quán triệt đến toàn thể đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng…trong LLVT tỉnh nắm chắc và thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương cùng các địa phương về công tác phòng chống khủng bố; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với âm mưu, hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đó, làm cơ sở để vận dụng và tổ chức thực hiện chặt chẽ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố…góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.