Vốn đầu tư ngân sách nhà nước quý I đạt 27,5% kế hoạch

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo công bố của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 49.730 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 4, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước tính đạt 15.153 tỷ đồng (vốn Trung ương 3.121 tỷ đồng, vốn địa phương 12.032 tỷ đồng).

Cụ thể, trong số tổng vốn đầu tư 4 tháng, vốn Trung ương quản lý đạt 9.947 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch năm, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1.749 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn là 937 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch và tăng 0,4% so với cùng kỳ;  Bộ Xây dựng 500 tỷ đồng, bằng 24,5%; Bộ Y tế 189 tỷ đồng, bằng 23,5%...

Vốn địa phương quản lý đạt 39.783 tỷ đồng, bằng 28,2% kế hoạch năm. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 27.821 tỷ đồng, bằng 26,9% kế hoạch. Vốn NSNN cấp huyện đạt 9.609 tỷ đồng, bằng 30,9% kế hoạch. Vốn NSNN cấp xã đạt 2.353 tỷ đồng, bằng 35,6%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như: Hà Nội đạt 5.694 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh đạt 3.359 tỷ đồng, bằng 19,9%; Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 1.261 tỷ đồng, bằng 28% và tăng 16,6%; Vĩnh Phúc đạt 1.159 tỷ đồng, bằng 32,7%...

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4 thu hút 390 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 3,228 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước đạt 4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013.