Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 192,2 nghìn tỷ đồng

T. Anh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 192,2 nghìn tỷ đồng  - Ảnh 1